Přeskočit na obsah

Náš příběh

Logo Ekotema Group - udržitelnost v souvislostech

Ekotema Group s.r.o.

Jsme mladou společností, která se zabývá ekologií a udržitelností. Sídlíme v Brně.

Příběh společnosti se začal psát v roce 2013, když se dva zakladatelé, Michal Gregor a Lukáš Žaludek potkali při studiu oboru Řízení environmentálních rizik na Fakultě logistiky a krizového řízení na Univerzitě Tomáše Bati. Žaludek po bakalářském studiu odešel studovat na Mendelovu univerzitu a Gregor zůstal na Univerzitě Tomáše Bati. Po skončení studia začali oba pracovat v oblasti podnikové ekologie a po několika letech sbírání zkušeností se rozhodli založit si v roce 2020 vlastní společnosti – Ekotema Group s.r.o. Udržitelnost a ekologie jsou nosnými tématy této firmy.

Ing. Michal Gregor

Portrét Michala Gregor - experta na udržitelnost a ekologii

Ing. Lukáš Žaludek

Portrét Lukáš Žaludka - experta na udržitelnost a ekologii

Naši partneři v oblasti udržitelnosti

GREEN BRANDS je mezinárodní, nezávislou a samostatně působící brand-marketingovou organizací se sídlem ve Veitsbronnu (Německo) a kancelářemi v Hamburku, Vídní (Rakousko), Basileji (Švýcarsko), Praze (Česká republika), Budapešti (Maďarsko), Lublani (Slovinsko), Bratislavě (Slovensko) a Sofii (Bulharsko). Green Brands uděluje v mezinárodní spolupráci s nezávislými institucemi a společnostmi v oblasti ochrany životního prostředí/klimatu a udržitelnosti ekologicky udržitelným značkám pečeť kvality GREEN BRAND.

Green Brands a Ekotema Group s.r.o. uzavřeli memorandum, ve kterém se dohodli na spolupráci mj. v šíření osvěty v tématech jako je udržitelnost a ekologie.

DofE (The Duke of Edinburgh’s) je vzdělávací program pro všechny ve věku 14 až 24 let. Program DofE byl založen ve Velké Británii v roce 1956 princem Philipem, vévodou z Edinburghu. Nyní funguje ve více než 130 zemích světa a přináší jedinečný a léty ověřený kon-cept práce s mládeží. Program podporuje britská královská rodina, jejíž členové pravidelně navštěvují i slavnostní předávání v České republice. Především je to výzva pro mladé lidi, kteří se chtějí rozvíjet a pracovat na sobě. Mladým lidem přináší zejména zvýšení zájmu o životní prostředí, zlepšení zaměstnatelnosti a finančního ohodnocení, odolnost, vytrvalost a adaptabilitu a mnoho dalšich skvělých vlastností.

Ekotema Group s.r.o. je zapojena v programu DofE a nabízí možnost získat exkluzivní zkušenosti v oblastech jako je ekologie a udržitelnost, pod vedením podnikových ekologů a poradců.

CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Činnost Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický systém. GZ se stala ekologickým, sociologickým a technickým problémem současnosti s globálním dosahem, a jeho řešení proto vyžaduje hluboké odborné poznání.

CzechGlobe a Ekotema Group s.r.o. se dohodli na mediálním partnerství a šíření osvěty v oblasti globálních změn.

Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) Asociácia informačných centier Slovenska je dobrovolné, nepolitické, odborné a zájmové sdružení fyzických i právníckých osob, působící v oblasti informací a cestovnícho ruchu. Jejich cílem je spojovat turistické informační centra na Slovensku a ve vzájemné koordinaci se zlepšovat v poskytování služeb turistům na základě současných světových standardů a takto zdokonalovat situaci ve slovenském cestovním ruchu.

AICES a Ekotema Group spolupracují na projektu #ObjavUdržatelnéSlovensko, který má za cíl zmapovat atraktivní turistické aktivity, zajímavosti, cíle, místa, projekty, služby, výrobky a značky, které akcentují a v praxi prosazují principy udržitelného rozvoje.

INDUSTRY 5.0 STRATEGIC ALLIANCE

Ekotema Group s.r.o. se snaží svojí činností pomáhat firmám, neziskovým organizacím a obcím snižovat jejich negativní dopad na životní prostředí. Proto jsme byli rádi, když nám byla nabídnuta možnost přidat se do INDUSTRY 5.0 STRATEGIC ALLIANCE. Cílem aliance je pomáhat jejím členům se snížením nákladů na nakládání s odpady, zátěže na životní prostředí, plýtvání časem a penězi. Dále rozšířit sortiment výrobků a služeb a zvýšit dosah na trhu. To vše s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.