Povinnosti v podnikové ekologii

Povinnosti v podnikové ekologii

Co vás čeká
a nemine v podnikové ekologii?

Mnoho společností si ani neuvědomuje, že se na ně vztahují legislativní požadavky týkající se ekologie. Každá společnost bez rozdílu musí dle zákona o odpadech vést evidenci odpadů a předkládat hlášení státní správě. Používáte u vás v provozu chemické látky? Pak tedy musíte mít na pracovišti bezpečnostní listy a etikety dle REACH a CLP.

S Ekotema Group s.r.o. získáváte partnera, který na podnikovou ekologii nenahlíží pouze jako na pouhé zajištění plnění legislativních povinností, kontrolu procesů, vedení provozní evidence, zajištění nutných povolení a hlášení, ale také jako na příležitost k hledání úspor, inovací a zlepšení procesů, image firmy.
%

Odpady

%

Chemické látky

%

Ochrana ovzduší a vod

E
Image
Podniková ekologie

Naše služby

Přínosy pro vaše podnikání

Proč zvolit Ekotema Group?

Image

Každý provoz je individuální a podniková ekologie má mnoho povinností. Nejste jisti, co vše byste měli splňovat? Nezávazně a zdarma si o tom můžeme s námi promluvit.