Service 2

Obce

Poskytujeme služby obcím i městům. Pomůžeme vám s implementací inovativních nástrojů, díky posílíte váš rozvoj směrem k udržitelnosti.  

Firmy

Pomáháme malým firmám i velkým společnostem v jejich cestě směrem k udržitelnému rozvoji. Odhalujeme inovativní příležitosti v oblastech udržitelnosti, ekologie, životního prostředí.

Ostatní

Prvky udržitelnosti zavádíme i do prostředí univerzit nebo neziskových organizací. Poskytujeme zázemí aktivním jednotlivcům. Navazujeme partnerství, spolupracujeme na zajímavých projektech.