Služby udržitelnosti pro firmy

Image

Příležitost s hodnotou budoucnosti

Zaujaly vás možnosti udržitelnosti ve vaší firmě?

Pracujeme v souladu s rámci udržitelného rozvoje: SDGs (na mezinárodní úrovni); ČR 2030 (na národní úrovni). Rozvíjíme, posilujeme oblasti jako např.: životní prostředí, infrastruktura, udržitelná spotřeba/výroba, kvalitní vzdělávání, zdraví, efektivita provozu, cestovní ruch.

Konkrétní postupy, strategie přizpůsobujeme podmínkám a prostředí firem.

Zmapujeme stav životního prostředí/udržitelnosti ve vaší společnosti. Zhodnotíme toky materiálů a energií. Identifikujeme slabá místa a odhalíme příležitosti vašeho rozvoje. Navrhneme prvky správné, udržitelné praxe. Vše zpracujeme do výsledné zprávy.

Jaké nástroje využíváme?

  • sustainability audit;
  • environmentální účetnictví;
  • čistší produkce;
  • mezinárodní záštity;
  • a další
Image

Proces implementace

Vstupní data

Sběr dat, porozumění udržitelnosti.

Nastavení cílů

Definování priorit, záměrů, cílů.

Implementace

Realizace zvolených nástrojů, procesů.

Výstupní platforma

Vyhodnocení a prezentace výsledků.

Reporting

Periodické zpracování zpráv o dosaženém pokroku.