Služby pro obce/města

Image

Dovedeme vás ke strategii udržitelnosti

Pomůžeme vám pochopit rizika a výhody udržitelnosti vedoucí ke strategii, která přinese hmatatelné výhody. Využíváme respektované zahraniční nástroje (především ze Skandinávie) a oslovujeme experty na udržitelnost, územní plánování a ekologii, skrze naši vlastní – Ekotema Sustainability Network.

Spojením našich znalostí a zkušeností pomáháme vyhodnotit strategické problémy v rámci problematiky udržitelnosti.

Města a obce pokrývají pouhá 2 % zemského povrchu, ale spotřebovávají 60-80 % veškeré energie a vytvářejí až 75 % emisí skleníkových plynů. Budujme města a obce tak, aby byly udržitelné a chytré.

Naše služby zahrnují:

  • hodnocení rizik a příležitostí spojených s udržitelností;
  • vývoj strategie a návrh implementačního plánu;
  • koordinace a poradenství v oblasti implementace Místní Agendy 21;
  • zavedení procesu zelených veřejných zakázek;
  • implementace zahraničních nástrojů do podmínek obce;
  • zpracování ukazatelů environmentální udržitelnosti obce;
  • vývoj systémů měření pokroku;
  • návrh komunikačního plánu.
Image

V čem tkví přínos?

Získejte přehled v oblastech vašeho udržitelného rozvoje a inovačních příležitostí. Vybudujte přidanou hodnotu pro vás a vaše obyvatele. Prezentujte svůj dobrovolný závazek správné praxe.

Zastřešení

Zastřešení významnou mezinárodní/národní autoritou.

Podpora

Informace o zdrojích financování či jiné formy podpory.

Spolupráce

Síťová spolupráce a výměna zkušeností.

Změna klimatu

Příprava obyvatel na zvládání změny klimatu (sucho, povodně, …).

Další generace

Udržitelné město pro další generace.

Zdraví

Spokojení a zdraví obyvatelé.

SDG’s

Cíle udržitelného rozvoje byly přijaty v roce 2015, 193 členskými státy OSN. Jedná se o 17 cílů, které se zaměřují na hospodářské, environmentální a sociální dopady ...

MA21

Místní Agenda 21 je programem konkrétních obcí, měst a regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů.