Služby příležitostí pro města/obce

Image

Příležitosti vašeho rozvoje

Rádi byste získali novou přidanou hodnotu pro vaši obec, město, obyvatele? Máte zájem objevit možnosti rozvoje v udržitelném rozvoji, ekologii?

Vytváříme rešerše zaměřené na odhalení vašeho rozvojového potenciálu.

Příklady rešerší: inovace v komunální ekologii; komunikace mezi obyvateli a státní správou; integrace udržitelnosti na lokální úrovni; environmentální politika v obecní praxi; možnosti financování projektů; zahraniční inspirace správnou praxí; udržitelnost v cestovním ruchu.

Dejte vaší kariéře nový impulz. Pomůžeme posílit vaše pracovní uplatnění směrem k udržitelnosti.

Rešerše příležitostí

  • zanalyzujeme váš záměr;
  • vyhledáme, zpracujeme potřebné informace;
  • seznámíme vás s výsledkem;
  • budeme nápomocni při implementaci.
Image

Klíčové atributy

Domácí i zahraniční zdroje

Inspiraci sbíráme z domácího i zahraničního prostředí.

Vlastní síť odborníků

Vaše příležitosti pomáhají vyhledávat odborníci na udržitelný rozvoj, ekologii skrze naši Ekotema sustainability network.

Provozní úspory

Zavedení inovativních nástrojů → zvýšení efektivity hospodaření.

Rozvoj kariéry

Zaměřujeme se na profesní rozvoj v oblasti udržitelnosti.

Jak se aktivně vzdělávat v průběhu vašeho profesního života? Kde hledat informace? Jaké jsou možnosti online/offline seminářů, kurzů, přednášek?

Hledáme pro vás odpovědi na tyto a další otázky. Podpoříme váš osobní rozvoj. Vneseme nový impulz do vašeho profesního zaměření.
Image