Služby udržitelnosti pro města a obce

Image

Jedinečná příležitost s přidanou hodnotou

Zaujaly vás možnosti udržitelnosti ve vaší obci/městě?

Pracujeme v souladu s rámci udržitelného rozvoje: SDGs (na mezinárodní úrovni); ČR 2030 (na národní úrovni). Rozvíjíme, posilujeme oblasti jako např.: životní prostředí, infrastruktura, udržitelná města/obce, kvalitní vzdělávání, komunitní rozvoj, cestovní ruch, zdraví, efektivita provozu, zapojení veřejnosti do plánování, rozhodování a další.

Konkrétní postupy, strategie přizpůsobujeme podmínkám a prostředí obcí/měst.

Zmapujeme stav životního prostředí ve vaší obci/městě. Zhodnotíme slabá místa a odhalíme příležitosti vašeho rozvoje. Navrhneme prvky správné, udržitelné praxe. Vše zpracujeme do výsledné zprávy.

Jaké nástroje využíváme?

  • Místní Agenda 21;
  • zelené veřejné zakázky;
  • sustainability audit;
  • mezinárodní záštity;
  • a další
Image

Proces implementace

Vstupní data

Sběr dat, porozumění udržitelnosti.

Nastavení cílů

Definování priorit, záměrů, cílů.

Implementace

Realizace zvolených nástrojů, procesů.

Výstupní platforma

Vyhodnocení a prezentace výsledků.

Reporting

Periodické zpracování zpráv o dosaženém pokroku.