Služby pro univerzity

Image

Univerzity hrají klíčovou roli v udržitelnosti

Univerzity zaujímají ve společnosti jedinečné postavení. Jsou hybnou silou v oblasti vytváření a šíření znalostí a hnacími silami místních, národních i globálních inovací hospodářského rozvoje a společenského blaha. Vzdělávací instituce jako takové hrají ústřední roli při dosahování cílů udržitelného rozvoje a taktéž z nich mohou těžit.

Výhody přijmutí závazku k SDG's

Přijmutím závazků SDGs mohou vysoké školy navázat nová strategická partnerství, objevit nové příležitosti financování a pokryjí poptávku po vzdělávání související s udržitelností.

  • pokrytí poptávky po vzdělávání souvisejícím s SDG;
  • navázání nových, strategických partnerství;
  • přístup k novým zdrojům financování;
  • inovativní příležitosti.
Image

Existuje řada možností, jak mohou univerzity přispět k udržitelnosti a aplikovat metody správné praxe. Více informací nabízí naše brožura, kterou je možné stáhnout na pravé části stránky.

Image

Vzdělávání

V oblasti udržitelnosti nabízíme univerzitám vzdělávání skrze naši online platformu. Individuálně připravíme odborné či informativní prezentace, školení, přednášky, webináře s tematikou udržitelnosti, ekologie, životního prostředí.

Poradíme studentům s rozvojem kariéry v oboru, odhalíme příležitosti osobního rozvoje a pomůžeme při přechodu z akademického prostředí do pracovního procesu.

Proč se vzdělávat s námi?

  • ovládáme online svět - uspořádáme pro vás webináře a e-školení na dálku;
  • rozumíme udržitelnosti v souvislostech;
  • máme vlastní síť odborníků;
  • inspirujeme se řešením ze zahraničí.
Image