Přeskočit na obsah

Ekotema Plus

Ekotema Plus

Speciální nabídka pro nové i stávající klienty

Odhalte příležitosti úspor a inovací ve vašem provozu, kanceláři, na pracovišti a prezentujte svůj příklad dobré praxe. Díky našemu balíčku Ekotema Plus splníte legislativní podmínky, optimalizujete náklady a zavedete nejlepší dostupné techniky do vašeho prostředí.
 • Využijte všechny možnosti/příležitosti, které vám legislativa nabízí pod našim vedením.

Image
Image

Vše v jednom

Co vše je v balíčku Ekotema Plus?

 • Oblasti řešení Ekotema Plus

  Odpadové hospodářství – efektivní nastavení odpadových toků s důrazem na úsporu nákladů a předcházení vzniku odpadů).
  Vodní hospodářství – nastavení udržitelného hospodaření s vodními zdroji – pitná, dešťová, užitková, odpadní).
  Hospodaření s energiemi – optimální nastavení energetických toků včetně zajištění přechodu na úsporný provoz.
  Chemické látky a směsi – nastavení používání vhodných/šetrných chemických látek v provozu, legislativní kontrola osobou odborně způsobilou.
  Ochrana ovzduší – implementace nejlepších dostupných technik v průmyslovém prostředí i kanceláři ke splnění legislativních povinností
  Obalové hospodářství – nakládání s obalovými prostředky v souladu s legislativou
  IT, elektrozařízení, baterie, akumulátory – využívání elektro zařízení vč. baterií s důrazem na repasování, opětovně použití
  Odpovědné nakupování – zavedení parametrů a principů odpovědného nakupování do vašich obchodních vztahů vč. veřejných a interních výběrových řízení
  Environmentální informační náskok – legislativní/systémový/marketingový benchmarking s důrazem na identifikaci vašich příležitostí a rizikových oblastí

 • Postup zavedení Ekotema Plus v provozu

  1. provedení úvodního přezkoumání vybrané oblasti/oblastí (možno též online), shromáždění podkladů;
  2. analýza získaných informací;
  3. seznámení s výsledkem analýzy vč. konzultace navazujících řešení;
  4. zajištění/spolupráce při implementaci vybraných řešení v praxi + prezentace příkladu dobré praxe;
  5. konzultace/poradenství v průběhu celého procesu i po jeho skončení

 • Pro koho je služba vhodná

  Pro malé, střední i velké firmy z různých průmyslových odvětví, ale též univerzity, neziskové organizace, startupy, obce, e-shopy aj.

Image

Hlavní přidaná hodnota pro vás?

Zkušenosti

Ekotema Plus je poskytováno přímo podnikovými ekology a konzultanty s odbornou způsobilostí a znalostí legislativy.

Kvalitní výstup

Výstupem bude analytická zpráva + realizace navrhovaných řešení v praxi. Zpracování legislativní dokumentace, žádostí o dotace, výběrové řízení, výběr materiálu aj.)

Cíle udržitelného rozvoje

Balíček Ekotema Plus je v souladu s principy udržitelného rozvoje a environmentálními systémy managementu.

Cenová nabídka

Malá firma

Malá firma

20 – 35 tisíc Kč

Střední firma

Střední firma

30 – 70 tisíc Kč

Velká firma, obec nebo univerzita

Velká firma, obec nebo univerzita

80 tisíc Kč a více

Cena vždy závisí na množství vybraných oblastí a dalších realizačních procesech. Pro jiné subjekty (e-shopy, startupy atd.) děláme cenovou nabídku individuálně dle domluvy.

Objednejte si pro vaši společnost balíček Ekotema Plus a získejte ty nejlepší služby spojené s ekologií.