Přeskočit na obsah

Podniková ekologie

Co vás čeká a nemine v podnikové ekologii?

Mnoho společností si ani neuvědomuje, že se na ně vztahují legislativní požadavky týkající se ekologie. Každá společnost bez rozdílu musí dle zákona o odpadech vést evidenci odpadů a předkládat hlášení státní správě. Používáte u vás v provozu chemické látky? Pak tedy musíte mít na pracovišti bezpečnostní listy a etikety dle REACH a CLP.

S Ekotema Group s.r.o. získáváte partnera, který na podnikovou ekologii nenahlíží pouze jako na pouhé zajištění plnění legislativních povinností, kontrolu procesů, vedení provozní evidence, zajištění nutných povolení a hlášení. Ale také jako na příležitosti k hledání úspor, inovací, zlepšení procesů a image firmy.

Co v rámci podnikové ekologie nabízíme

ODPADY
CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI
OCHRANA VOD
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
OCHRANA OVZDUŠÍ
OBALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
EKOLOGICKÁ ÚJMA
ISO 14 001
EKOTEMA PLUS

Díky našemu balíčku Ekotema Plus splníte
legislativní podmínky a optimalizujete
náklady. To vše za výhodnou cenu.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

Proč si zvolit Ekotema Group s.r.o.?

Odborná způsobilost

Úspora času a peněz

Vlastní síť expertů Ekotema Sustainability Network

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.