Přeskočit na obsah

Vodní audit

Voda je cenný zdroj a pitná voda je jedním z nejcennějších na Zemi. Její nedostatek a kvalita se stávají klíčovými problémy současnosti. S celkovou změnou klimatu lze očekávat nerovnoměrné rozložení srážek během roku a tím i postupný úbytek vody. I to byla jedna z motivací Ministerstva průmyslu a obchodu nechat si zpracovat metodiku, která posuzuje, jak podnik zachází s vodou. A to na všech úrovních, od měření a sběru dat až po vypouštěné vody. Audit je možné financovat pomocí státních dotací.

V čem je vodní audit přínosný?

Předně zjistíte, jaký typ, množství a kvalita vod vzniká ve vašem podniku. Dále se dozvíte, zda je možnost tyto vody znovu využívat nebo recyklovat. Analyzujeme možnosti využití srážkových vod a zjistíme možné úspory v oblasti hospodaření s vodou.

Benefity vodního auditu

komplexní přehled hospodaření s vodou v podniku za poslední 3 roky

konkrétní návrh opatření pro zlepšení hospodaření s vodou vč. finanční náročnosti

možnost získání známky „Odpovědného hospodaření s vodou“ (OHV), která vašemu podniku, mimo jiné, může pomoci „nebýt na suchu v období sucha“.

Jak vodní audit probíhá?

Vše je odvislé od toho, jaký je vás status quo – kolik dat již měříte, zda provádíte pravidelné vzorkování atp. Audit má celkově 12 oblastí, které se hodnotí:

  • Vymezení vodního hospodářství v podniku
  • Zacházení s vodohospodářskými daty
  • Vodní zdroje
  • Vodovodní sítě
  • Spotřeba vody
  • Srážkové vody
  • Odpadní vody
  • Recyklace vody
  • Vyhodnocení a návrhy opatření

Dotační možnosti

Jaké je třeba splnit podmínky a čemu je třeba se vyhnout? Nyní je aktuální dotace OPPIK. Ta je otevřená do konce června 2021, následovat bude nový program OPTAK.

OPPIK nabízí 50% pokrytí nákladů auditu, v absolutních hodnotách se pohybuje od 50 tisíc do 1 milionu korun.

O dotaci mohou zažádat pouze malé a střední podniky – ověřte si mimo jiné hlavně počet svých zaměstnanců, vejít se musíte do 250. Je třeba si dát pozor i na vazby vaší firmy na jiné podniky. Všechny partnerské společnosti se totiž sčítají dohromady. Mějte také na vědomí, že provozovna, ve které se bude audit provádět, musí být mimopražská. 

Získat značku OHV nebo provést doporučená opatření musí podnik do 3 let od proplacení dotace. Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách výzvy.

Proč si zvolit Ekotema Group s.r.o.?

Odborná způsobilost

Úspora času a peněz

Vlastní síť expertů Ekotema Sustainability Network

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.