V nadnárodních ale i tuzemských firmách se čím dál častěji skloňují pojmy jako jsou udržitelnost, životní prostředí, cirkulární ekonomika, uhlíková stopa a mnoho dalších.

Společnosti si uvědomují, že jejich činnost má dopad na jejich okolí a stav životního prostředí. Snaží se jej proto minimalizovat na mnoha různých úrovních, ať už ze své vlastní vůle nebo díky tlaku odběratelských firem či jiných organizací.

Evropa navíc prosazuje Green Deal, jehož cílem je řešit evropskou klimatickou změnu, biologickou rozmanitost, znečištění, hospodářskou, politickou a zdravotní krizi. V roce 2020 se lídři EU dohodli na finančním balíčku ve výši 1,8 bilionu EUR, který ma pomoci k dosažení stanovených klimatických cílů. Obdobný balíček zaměřený na dekarbonizaci a energetiku má i USA v hodnotě 2 trilionu dolarů. Je tedy jasné, že vstupujeme do nové éry. Do éry, kde budou potřeba odborníci na životní prostředí, udržitelnost, energetiku a cirkulární ekonomiku.

Co znamená Green Deal v oblasti pracovních příležitostí?

Ve studii, kterou provedlo EY ve spolupráci s Evropskou klimatickou nadací, bylo identifikováno mnoho investičních projektů po celé Evropě, které by měly vytvořit více než 2,3 milionu pracovních míst. Momentálně nejvíce rostoucími oblastmi jsou regenerace, recyklace a obnovitelná energie. Například v energetickém sektoru je potenciál vytvoření více než milionu pracovních míst.

V průběhu desetiletí se mnoho evropských společností, velkých i malých, rozhodne stát uhlíkově neutrálními a snížit svůj dopad na životní prostředí. Nejenom Česká republika a Evropa bude potřebovat odborníky ve výše zmíněných oblastech. Celý svět tyto odborníky bude potřebovat a bude ochoten jim nabídnout odpovídající podmínky.

Pokud jste studentem oboru souvisejícího s životním prostředím, ekologií, udržitelností aj., máte nyní příležitost absolvovat školení ušité na míru přímo vám, které vám poskytne konkurenční výhodu před svými spolužáky.

Program školení

 1. Představení Ekotema Group s.r.o. vč. přednášejících
 2. Možnosti uplatnění v oblastech ekologie, životního prostředí, udržitelnosti
  • popis pracovního trhu
  • popis pracovních míst (3 příklady)
  • platové ohodnocení (státní, neziskový, soukromý sektor)
  • jiné benefity
 3. Začátek kariéry
  • jak a kdy začít se připravovat na vstup na pracovní trh?
  • kde získat praxi?
  • kde hledat práci?
 4. Rozvoj stávající kariéry
  • rady a tipy od odborníků
 5. Tvorba životopisu/motivačního dopisu
 6. Pracovní pohovor
  • příprava na pohovor (vč. sociálních sítí, odborné přípravy, projevení nadstandardního zájmu)
  • chování u pohovoru
  • nepříjemné otázky/na co se připravit?
 7. Prostor pro vaše dotazy

Kdy se školení uskuteční?

24.5.2022 od 17 hodin.

Jak školení bude probíhat?

Školení bude probíhat online formou přes platformu MS Teams. Školení tak můžete absolvovat z pohodlí svého domova.

Jaké je cena?

Cena školení je stanovena na 499 Kč.

Kdo vás bude školit?

Provázet školením vás budou zakladatelé společnosti Ekotema Group s.r.o., pánové Lukáš Žaludek a Michal Gregor. Ti se od dob vysokoškolských studií zajímají o zahraniční inovace, příležitosti v udržitelnosti, ekologii. Inspirují se metodami, které běžně využívají vyspělé státy a v podmínkách střední Evropy nejsou rozšířeny.

Většina zemí světa se zavázala dodržovat mezinárodní úmluvy a principy udržitelného rozvoje. Oni se snaží tyto závazky realizovat v praxi. Pracují na implementaci nástrojů, postupů v prostředí firem, obcí/měst, univerzit, neziskových a jiných projektů.