V květnu pořádáme specializované kariérní školení zaměřené na udržitelnost a životní prostředí