Portfolio

Školení v oblasti nakládání s odpady ze stavebnictví

Tétris Design & Build

tetris-db.com

Pro společnost Tétris Design & Build jsme na míru vytvořili a odpřednášeli školení na téma nakládání s odpady ze stavebnictví.
Image
Školení řídících a zdravotnických pracovníků

B. Braun

Bbraun.cz

Pro společnost BBRAUN jsme na míru vytvořili školení, které obsahuje podrobnosti a doporučené postupy při nakládání s odpadem z poskytování zdravotní péče vycházející z platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství, zdravotnictví, chemických látek, POH ČR, metodických pokynů WHO a současných trendů oběhového hospodářství.

Cílem bylo poskytnout návod, jak bezpečně nakládat s odpady, minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí a splnit povinnosti vyplývající z legislativy ohledně školení řídících a zdravotnických pracovníků.
Image
Certifikace GREEN BRAND

Flexibau

Flexibau.cz

Pro společnost Flexibau s.r.o. a jejich produkt PackWall jsme zajistili získání ocenění značky GREEN BRAND. Celá spolupráce spočívala ve sběru dat, zpracováním materiálů a úspěšným získáním ocenění. Dále jsme spolupracovali i v rámci mediální spolupráce, kde o produktu PackWall vyšlo spousta článků na Envimagazin.cz
Image

Unikátní zpravodajský přehled

Envimagazin.cz

Populárně naučný online portál, který se specializuje na: životní prostředí, ekologii, udržitelný rozvoj. Přinášíme vám jedinečné zpravodajství z domácího i zahraničního prostředí. Objevujeme nové informační příležitosti, vyhledáváme inspirativní příběhy, mapujeme dění v odborné i populární oblasti.

Obsah je tvořen přímo podnikovými ekology, poradci a dalšími specialisty z oboru.
Image

Buďte v obraze

Naši partneři

GREEN BRANDS je mezinárodní, nezávislou a samostatně působící brand-marketingovou organizací se sídlem ve Veitsbronnu (Německo) a kancelářemi v Hamburku, Vídní (Rakousko), Basileji (Švýcarsko), Praze (Česká republika), Budapešti (Maďarsko), Lublani (Slovinsko), Bratislavě (Slovensko) a Sofii (Bulharsko). Green Brands uděluje v mezinárodní spolupráci s nezávislými institucemi a společnostmi v oblasti ochrany životního prostředí/klimatu a udržitelnosti ekologicky udržitelným značkám pečeť kvality GREEN BRAND.

Tímto oceněním a pečetí kvality, která je registrovanou certifikační značkou EU pro ekologickou udržitelnost, jsou odměňovány značky (společnosti/produkty/poskytovatelé služeb/potraviny/asociace), které prokazatelně jednají podle zásad udržitelného rozvoje, a tím tak přispívají významnou měrou k ochraně životního prostředí.

Green Brands a Ekotema Group s.r.o. uzavřeli memorandum, ve kterém se dohodli na spolupráci mj. v šíření osvěty ohledně udržitelnosti.
DofE (The Duke of Edinburgh's) je vzdělávací program pro všechny ve věku 14 až 24 let. Program DofE byl založen ve Velké Británii v roce 1956 princem Philipem, vévodou z Edinburghu. Nyní funguje ve více než 130 zemích světa a přináší jedinečný a léty ověřený kon-cept práce s mládeží. Program podporuje britská královská rodina, jejíž členové pravidelně navštěvují i slavnostní předávání v České republice. Především je to výzva pro mladé lidi, kteří se chtějí rozvíjet a pracovat na sobě. Mladým lidem přináší zejména zvýšení zájmu o životní prostředí, zlepšení zaměstnatelnosti a finančního ohodnocení, odolnost, vytrvalost a adaptabilitu a mnoho dalšich skvělých vlastností.

Ekotema Group s.r.o. je zapojena v programu DofE a nabízí možnost získat exkluzivní zkušenosti v oblasti ekologie, udržitelnosti pod vedením podnikových ekologů a poradců.
CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Činnost Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický systém. GZ se stala ekologickým, sociologickým a technickým problémem současnosti s globálním dosahem, a jeho řešení proto vyžaduje hluboké odborné poznání.

CzechGlobe a Ekotema Group s.r.o. se dohodli na mediálním partnerství a šíření osvěty v oblasti globálních změn.
Czech Nature Photo - Czech Photo o.p.s organizuje již 26 let prestižní novinářskou soutěž Czech Press Photo, ve které sdružuje nejlepší české a slovenské fotografy, kteří každoročně přinášejí obrazové svědectví o událostech napříč celým světem. V roce 2017 byla založnea soutěž Czech Nature Photo, prostřednictvím které ukazují přírodu celého světa, tak jak ji vidí naši fotografové a motivují veřejnost k její ochraně. Soutěž je určena jak profesionálním, tak pokročilým amatérským fotografům.

Czech Nature Photo a Ekotema Group s.r.o. se dohodli na mediálním partnerství a popularizaci jedné z nejprestižnějších fotografických soutěží v ČR, SR.
Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) Asociácia informačných centier Slovenska je dobrovolné, nepolitické, odborné a zájmové sdružení fyzických i právníckých osob, působící v oblasti informací a cestovnícho ruchu. Jejich cílem je spojovat turistické informační centra na Slovensku a ve vzájemné koordinaci se zlepšovat v poskytování služeb turistům na základě současných světových standardů a takto zdokonalovat situaci ve slovenském cestovním ruchu.

AICES a Ekotema Group spolupracují na projektu #ObjavUdržatelnéSlovensko, který má za cíl zmapovat atraktivní turistické aktivity, zajímavosti, cíle, místa, projekty, služby, výrobky a značky, které akcentují a v praxi prosazují principy udržitelného rozvoje.