HELLA Slovensko

Vstupní odpadový audit

Ve slovenském závodu společnosti HELLA jsme provedli vstupní odpadový audit dle INDUSTRY 5.0 a navrhli opatření, které mají za cíl zvýšit zisky a odklonit odpadové toky.

 

FLEXIBAU

Certifikace GREEN BRAND

Pro společnost Flexibau s.r.o. a jejich produkt PackWall jsme zajistili získání ocenění značky GREEN BRAND. Celá spolupráce spočívala ve sběru dat, zpracováním materiálů a úspěšným získáním ocenění.

B.Braun

Školení řídících a zdravotnických pracovníků

Pro společnost BBRAUN jsme na míru vytvořili školení, které obsahuje podrobnosti a doporučené postupy při nakládání s odpadem z poskytování zdravotní péče vycházející z platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství, zdravotnictví, chemických látek, POH ČR, metodických pokynů WHO a současných trendů oběhového hospodářství.

Tétris design & build

Školení nakládání s odpady

Pro společnost Tétris Design & Build jsme na míru vytvořili a odpřednášeli školení na téma nakládání s odpady ze stavebnictví.

TEAZ

Poradenství v oblasti podnikové ekologie

Společnosti TEAZ s.r.o. poskytujeme odborné poradenství v oblasti podnikové ekologie a zajišťujeme agendu spojenou s ochranou ovzduší a nakládání s odpady.

Mixit

Nakládání s obaly

Pro společnost Mixit s.r.o. jsme nastavili proces vykazování obalů dle zákona o obalech pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM a dále poskytli poradenství v této oblasti.

HAPPY END

Výpočet uhlíkové stopy

Společnosti HAPPY END CZ, a.s. jsme vypočetli uhlíkovou stopu a vypracovali strategii jejího snižování. Vše v souladu s GHG Protocolem.

Dále spolupracujeme

Bureau Veritas

Certifikační a inspekční společnosti BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. a BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. jsou součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu. Poskytuje komplexní služby a odborné poradenství v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti.

Pro klienty Bureau Veritas poskytujeme v rámci subdodávky služby v oblasti podnikové ekologie a udržitelnosti.

EKOhelp

Podnikový ekologický servis EKOHELP vám zajišťuje informace a řešení podnikové ekologie, minimalizuje rizika spojená s chybným postupem a sankce správních úřadů. Jedná se tedy o efektivní řešení problematiky environmentální legislativy a požadavků systémů EMS.

V rámci služby EKOhelp poskytujeme odborné poradenství v podnikové ekologii.

ENVI GROUP s.r.o.

Poradenská firma ENVI GROUP s.r.o. se zabývá vzděláváním, poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie. Hlavní zaměření firmy spočívá v přenosu legislativních požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí do praxe. 

Pro ENVI GROUP pořádáme odborné semináře a poradenství pro jejich klienty.

Jsme členy RHK BRNO

V rámci HK Brno jsme zapojeni i do projektu Go Green!, který firmám přináší nové inspirativní zkušenosti členských firem. V rámci projektu se také pořádají diskuzní setkání a semináře/webináře.

máte dotazy?

napište nám

kontaktní údaje

Lidická 700/19
60200 Brno – Veveří
Česká republika
ID datové schránky: 9mwmayw

IČ: 09567976
Bankovní spojení: 2801888918/2010

Výpis z obchodního rejstříku

Telefon

+420 734 144 866

sociální sítě