Carbon Footprint

Uhlíková stopa

Výpočet. Ověření. Snižování. 

Carbon footprint

Co je to uhlíková stopa?

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. Uhlíkovou stopu je možné stanovit na různých úrovních – národní, městské, individuální, či na úrovni podniku a výrobku.

Naše nástroje pro výpočet uhlíkové stopy pomohou podnikům identifikovat a snižovat emise skleníkových plynů a stát se zodpovědnějšími.

Výpočet je prováděn v souladu s mezinárodním standardem GHG Protocol a dále v souladu s normou ISO 14064.

Proč počítat uhlíkovou stopu?

 

Snaha o snížení množství emisí skleníkových plynů

Požadavek jiných subjektů nebo bank

Zlepšení image podniku

Identifikace klíčové fáze produktu

Porovnání podobných produktů a služeb

Porozumění SCOPE 1, 2 a 3

Co zahrnuje uhlíková stopa společnosti? Jak měřit podnikové emise skleníkových plynů?

Carbon footprint of company

Uhlíková stopa podniku

Uhlíková stopa firmy je měřítko, které udává celkové emise skleníkových plynů, které jsou produkovány působením této společnosti. To zahrnuje emise vyplývající z výroby, distribuce a spotřeby produktů a služeb, stejně jako emise vyplývající z provozu budov a dopravy.

Cílem měření uhlíkové stopy je poskytnout společnostem a organizacím informace o jejich dopadu na klimatickou změnu a pomoci jim identifikovat možnosti snižování emisí.

Carbon footprint of a product

Uhlíková stopa produktu

Uhlíková stopa produktu je množství emisí skleníkových plynů, které jsou produkovány v průběhu celého životního cyklu produktu, od výroby surovin až po likvidaci nebo recyklaci. Je to jedna z metod, které se používají k měření dopadu produktu na životní prostředí. Pro správný výpočet uhlíkov stopy produktu je teda nezbytné mít zpracovanou LCA analýzu daného produktu.

Cílem snižování uhlíkové stopy produktu je snížit množství emisí skleníkových plynů, které jsou spojené s výrobou a spotřebou produktu.

Komu jsme již pomohli?

S výpočtem uhlíkové stopy a nastavení správné strategie jsme pomohli těmto společnostem:

  • HAPPY END, a.s.

Podívejte se na naše portfolio.

Chcete spočítat uhlíkovou stopu nebo se na cokoliv zeptat?

napište nám

kontaktní údaje

Lidická 700/19
60200 Brno – Veveří
Česká republika
ID datové schránky: 9mwmayw

IČ: 09567976
Bankovní spojení: 2801888918/2010

Výpis z obchodního rejstříku

Telefon

+420 734 144 866

sociální sítě