Sustainabity Network

Sustainability Network

Ekotema sustainability network

Komunitní platforma sdružující specialisty, odborníky na udržitelný rozvoj, environmentalistiku, ekologii.

Sdružování

Vyhledáváme, propojujeme, sdružujeme odborníky, specialisty, partnery z oblasti udržitelnosti, environmentalistiky v ČR i zahraničí.

Sdílení

Sdílíme teoretické i praktické znalosti, zkušenosti, poznatky. Přinášíme nové nápady, náměty ke zlepšení udržitelnosti.

Spolupráce

Spolupracujeme na zajímavých projektech z domácího i zahraničního prostředí. Navazujeme partnerství s významnými projekty, institucemi.

Zapojení

Členové jsou zapojeni v komunitě dle svých možností (časových/profesních/osobnostních).
 • Kdo se může zapojit?
  Experti ze soukromého sektoru (např.: ekologové, poradci, manažeři).

  Odborníci z veřejného sektoru (např.: akademičtí pracovníci, pracovníci státní správy).

  Studenti.
 • Přidaná hodnota?
  Multioborové propojení odborníků.

  Online platforma.

  Jedinečná perspektiva projektového řízení.

  Záštita expertní komunitní sítě.
 • Jak se přidat?
  Krok č. 1 – Kontaktujte nás: uveďte základní informace o své odbornosti, co vás zajímá, vaše očekávání o spolupráci, čím můžete přispět atd. Psát můžete na info@ekotema.cz.

  Krok č. 2 – Online rozhovor: představíme vám celý koncept Ekotema Sustainability Network a rozebereme vaše možnosti zapojení.

  Krok č. 3 – Navázání spolupráce: zpřístupníme vám online komunikační platformu, zapojíme vás do komunity, společně budeme rozvíjet nové projekty/nápady.

Základní informace

Na čem pracujeme?

Realizujeme služby z portfolia udržitelnosti. Budujeme zpravodajský portál envimagazin.cz

Rozvíjíme diskuzní panely, neziskové projekty; řešíme externí projekty, zakázky.

Objevujeme inovativní nápady, hledáme příležitosti udržitelného rozvoje; navazujeme zahraniční spolupráce.

Co získáte?

Možnost odborné realizace, získání zajímavých zkušeností.

Propojení s ostatními experty z různých oborů.

Informační zázemí; příležitost podílet se na placených projektech.

Často kladené otázky

 • Je členství zpoplatněno?
  Ne, členství zpoplatněno není. Nicméně je třeba absolvovat online pohovor, na základě kterého bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí.
 • Jaké jsou požadavky na členy?
  Je žádoucí mít zkušenosti z předmětné oblasti ať již ve formě pracovní, studijní či jiné. Zakládáme si na spolehlivosti, samostatnosti a schopnosti dotahovat věci do úspěšného konce. Zkušenosti s tvorbou, vedením projektů jsou velmi vítány.
 • Jaká je právní subjektivita členství?
  Ekotema sustainability network je komunitní skupina nezávislých specialistů. Nejsme sdruženi pod spolek či občanské sdružení. Spolupracujeme na základě vybudovaných vztahů a důvěře pod záštitou společnosti Ekotema Group s.r.o.
 • Mohu se jako člen podílet na placených projektech?
  Ano, je to možné. Záleží na vaší odbornosti a aktuální dostupnosti placených projektů. Tyto spolupráce realizujeme na živnostenský list nebo DPP či DPČ.
 • Jak se lišíte od jiných obdobných asociací, spolků, platforem?
  Jsme unikátní společenství odborníků napříč obory. Své členy si vybíráme a každý je zapojen v komunitě dle svých možností. Komunikujeme především online (chat, videokonference). Dáváme možnost rozvíjet své nápady, myšlenky a tyto probouzet k životu s ostatními členy komunity. Vytváříme různé projektové příležitosti (např.: rozvojové projekty v praxi, diskuzní panely). Budujeme osobní vztahy.
Image