Sustainability Network

Logo Ekotema Sustainability Network

Ekotema Sustainability Network

je komunitní platforma sdružující specialisty, odborníky na udržitelný rozvoj a ekologii.

Sdružování

V rámci Ekotema Sustainability Network vyhledáváme, propojujeme a sdružujeme odborníky z oblastí udržitelnosti a ekologie.

Sdílení

Sdílíme teoretické i praktické znalosti, zkušenosti a poznatky. Přinášíme nové nápady a náměty k dosáhnutí udržitelnosti.

Spolupráce

Spolupracujeme na zajímavých projektech z domácího i zahraničního prostředí. Navazujeme partnerství s významnými projekty, institucemi.

Kdo se může zapojit?

  • Experti ze soukromého sektoru (např.: ekologové, poradci, manažeři).
  • Odborníci z veřejného sektoru (např.: akademičtí pracovníci, pracovníci státní správy).
  • Studenti

Přidaná hodnota?

  • Multioborové propojení odborníků.
  • Online platforma.
  • Jedinečná perspektiva projektového řízení.
  • Záštita expertní komunitní sítě.

Jak se přidat?

  • Krok č. 1 – Kontaktujte nás: uveďte základní informace o své odbornosti, co vás zajímá, vaše očekávání o spolupráci, čím můžete přispět atd. Psát můžete na info@ekotema.cz nebo využít stránku Kontakt.
  • Krok č. 2 – Online rozhovor: představíme vám celý koncept Ekotema Sustainability Network a rozebereme vaše možnosti zapojení.
  • Krok č. 3 – Navázání spolupráce: budete přizvání do online komunikační platformy, zapojíte se do komunity a společně budeme rozvíjet nové projekty a nápady.

Často kladené otázky

Je členství zpoplatněno?

Ne, členství zpoplatněno není. Nicméně je třeba absolvovat online pohovor, na základě kterého bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí.

Jaké jsou požadavky na členy?

Je žádoucí mít zkušenosti z předmětné oblasti ať již ve formě pracovní, studijní či jiné. Zakládáme si na spolehlivosti, samostatnosti a schopnosti dotahovat věci do úspěšného konce. Zkušenosti s tvorbou, vedením projektů jsou velmi vítány.

Jaká je právní subjektivita členství?

Ekotema sustainability network je komunitní skupina nezávislých specialistů. Nejsme sdruženi pod spolek či občanské sdružení. Spolupracujeme na základě vybudovaných vztahů a důvěře pod záštitou společnosti Ekotema Group s.r.o.

Mohu se jako člen podílet na placených projektech?

Ano, je to možné. Záleží na vaší odbornosti a aktuální dostupnosti placených projektů. Tyto spolupráce realizujeme na živnostenský list nebo DPP či DPČ.

Jak se lišíte od jiných obdobných asociací, spolků, platforem?

Jsme unikátní společenství odborníků napříč obory. Své členy si vybíráme a každý je zapojen v komunitě dle svých možností. Komunikujeme především online (chat, videokonference). Dáváme možnost rozvíjet své nápady, myšlenky a tyto probouzet k životu s ostatními členy komunity. Vytváříme různé projektové příležitosti (např.: rozvojové projekty v praxi, diskuzní panely). Budujeme osobní vztahy.